လွန်ခဲ့သည့် ၄ လ တွင် တရားမဝင်ဖမ်းဆီးအရေးယူထား သော ဟိုပုံး လယ်သမား ၉ ဦးကိုပြန်လည်အမှုရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း

ထုတ်ပြန်ချက်