၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ဗမာ့တပ်မတော်မှ ရွာသားများကို သတ်ဖြတ်သည့်နေရာပြမြေပုံ

ထုတ်ပြန်ချက်