မိုင်း​ယော် ​ရွာ​သား (၇) ​ဦး​ကို ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ ​စစ်​သား​များ ​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​သတ်​ဖြတ်​အ​တွက်စ် ​တာ​ဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​ပေး​ပါ​ရန်

ထုတ်ပြန်ချက်